Boligventilationsenheder

Sund fornuft og indeklima i boliger

Hvorfor balanceret boligventilation med modstrømsveksler?

Ved at investere i et ventilationssystem fra LinkNordic sikrer man, at energitabet til omgivelserne holdes på et lavt niveau. Vores boliger skal bygges eller renoveres iht. det gældende bygningsreglement, hvilket stiller store krav til bl.a. isolering, dampspærre osv. Disse høje krav medfører desværre, at boligen ikke kan ånde gennem fuger, vinduesrammer og døre. Uden denne naturlige ventilation vil et forringet indeklima opstå i og med, at luftfugtigheden stiger. Der vil også forekomme større mængder CO2 og andre sundhedsskadelige stoffer fra vores omgivelser og daglige gøren.

Et forringet indeklima er for mennesker ensbetydende med utilpashed, træthed, manglende koncentration og i værste fald allergi. For bygningen medfører det skader pga. fugt og dermed skimmelsvamp, hvilket i sidste ende resulterer i, at husets værdi falder.

Disse problemer kan afhjælpes ved kontinuerligt at ventilere bygningen med ventilationsprodukter med høj temperaturgenvinding. Derved forsvinder den energibesparelse, man har opnået ved den høje isolering ikke ud i den blå luft.