Lavt program

Læs mere om kategorien lavt program
Ecodesignforordningen – HCP-C(P) aggregaterne

Aggregater med modstrømsveksler og lav byggehøjde

Ny aggregatserie med lav byggehøjde

HCP-C er en serie af aggregater med lav byggehøjde. Aggregaterne blev oprindeligt udviklet til loftmontage, men den meget lave byggehøjde har gjort dem særdeles attraktive som tagaggregater især for arkitekter.

Programmet består på nuværende tidspunkt af tre aggregatstørrelser, med et kapacitetsspænd fra 1.200 til 2.400 m³/h. Lig standardprogrammet bruges der her den unikke rammekonstruktion, hvilket gør det muligt at bestykke aggregaterne med integreret spjæld, væskeflader osv.

Kabinettet

Kabinettet er opbygget vha. sandwichpaneler konstrueret af følgende:

 • Pulverlakeret galvaniseret stålplade (RAL 7000),100 µm.
 • Ikke-brændbar mineraluld isolering 110kg/m3.
 • Aggregatet er dermed meget godt akustisk og varmeisoleret.
 • Kuldebro fri konstruktion.
 • 100% recirkulerbar kabinet.

Ved at anvende en unik gummiforsegling har aggregatet en meget høj luftdensitet.

Filtre

Aggregatet leveres som standard med følgende:

 • F7 filter på friskluftsiden og G4 filter på udsugningssiden.
 • Begge filtre kan let fjernes for rengøring eller udskiftning.

Kammerventilatorer

 • Vibrationsfri konstruktion.
 • Jævnstrøm motorer (EC-teknologi), IP54.
 • Konstant flowkontrol.
 • Aluminium impreller.

Ved hvert aggregat er indblæsnings- og udsugningsventilator omhyggeligt udvalgt således, at strømforbruget og støjniveauet er så lavt så muligt.

Modstrømsveksler

 • Aluminiumsveksler med virkningsgrad optil 90%.
 • Fuldt adskilte luftstrømme.
 • Saltvandsresistente aluminium.
 • Monteret med 100% bypass “bypass og veksler spjæld”.
 • Integreret drypbakke.
 • Let at servicere med henblik på rengøring.