Erhvervsventilationsenheder

Klik og læs om de forskellige programmer
Standard program
Kompakt program
Top program
Smalt program
Lavt program

Her kan du finde generelle informationer om vores erhvervsventilationsenheder

At vælge ventilation via HCP-aggregaterne med modstrømsveksler, betyder et valg af energieffektiv ventilation og en investering i fremtiden, da det drejer sig om aggregater med høj termisk varmegenvinding.

HCP-aggregaterne opfylder de foreslåede krav til bygningsreglementet i 2015. Det vil sige SFP værdier på 1500 J/m3 ved ventilation med fast luftmængde og 1800 J/m3 ved ventilation med variabel luftmængde samt en temperaturvirkningsgrad på minimum 80% i henhold til EN308.

Udvekslingen af varme/kulde sker i aggregatets modstrømsveksler uden opblanding af den forurenede og friske luft. Ønskes det at bruge den koldere luft udefra til køling af bygningen om natten, kan denne mulighed let programmeres ind i controlleren. Den kølige udeluft leveres dermed ind i bygningen uden at udveksle varmen i modstrømsveksleren.

HCP-aggregaterne med kapaciteter fra 1,200 -16,800 m3/h er overraskende kompakte ventilationsanlæg med en termisk høj virkningsgrad på op til 90%. Udendørs- og indendørsaggregaterne er udført med en meget glat overflade (hygiejnisk model).

Enhederne er forsynet med frekvensstyret EC-ventilatorer med henblik på drift med konstant flow.

Enhederne er som standard udstyret med en fuld modulerende bypass for ventilation i sommerperioden uden varmegenvinding.

Styringsautomatikken til ventilationsaggregaterne er en unik styringsløsning, som giver vores kunder mar­kante fordele gennem intelligente løsninger som eksempelvis brugertil­passede informationsniveauer og indbygget webinterface.

Brugervenligheden er i top og enkelheden i opbygning, montage og service giver betydelige be­sparelser på både økonomi og miljø.

Systemet indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at styre ventilatorer, elektriske og vandbaserede varme-/kølelegemer, kølesystemer, modstrømsvarmevekslere og aktuatorer, der blandt andet indgår i HCPs moderne ventilationsanlæg.

Systemkomponenterne kommunikerer via standard Modbus-teknologi, mens ekstern kommunikation foregår via standard Bus-systemer alt efter markedsbehovene. Masteren indeholder en højtydende processor og alle interfaces til og fra systemet.

Systemet konfigureres via en standard IE-browser på en PC direkte i den indbyggede webserver.

Programmøren kan opsætte forskellige niveauer til forskellige brugergrupper ved hjælp af en brugerflade med flere niveauer. Ventilationsanlægget betjenes fra en PC via den indbyggede webserver eller via den unikke “tryk og drej” knap på håndterminalen.

Alle perifere enheder tilsluttes til masteren vha. et Modbuskabel, som gør det nemt at tilslutte systemet og samtidig fastholde fuld kontrol med alle systemenheder. Denne unikke løsning gør systemet meget omkostningseffektivt at installere, indregulere og servicere.

Ventilationsanlægget samles fra fabrikken med al indvendig installation og kabelføring og kan skilles ad hvis ønsket i forbindelse med transport og samles igen på installationsstedet.

OJ Air2 kan tilsluttes til en lang række forskellige kommunikationssystemer såsom: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, intern webserver, BACNET og LON.